Dofinansowania

Skorzystaj z dofinansowania KFS na kursy w Centrum Spasja

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wsparcie KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.


Kto może otrzymać dofinansowanie KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. Pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony.

Gdzie i kiedy składa się wniosek o dofinansowanie KFS?

Wnioski przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), pod który podlega pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS na swoich stronach internetowych. Każdy PUP ma inny formularz wniosku oraz termin naboru.

Co można sfinansować z KFS?

Środki KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć na kursy i szkolenia, KFS nie finansuje kosztów noclegu, dojazdu na szkolenie czy wyżywienia podczas dni szkolenia.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania KFS?

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (pracodawcy zatrudniającego do 10 osób) ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (w 2021 roku ok.15 tysięcy złotych).

Centrum Szkoleniowe Spasja pragnie wspierać rozwój! Skorzystaj z naszej bogatej oferty szkoleń, a my pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie KFS.


Jak uzyskać dofinansowanie

Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.

— Benjamin Franklin