Małgorzata Stando Pawlik

Małgorzata Stando Pawlik Spasja

Neurologopeda Pediatryczny, Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej MFS, Terapeuta Karmienia, Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Meritum w Sosnowcu, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Meritum Sosnowiec, Wykładowca Akademicki Instytutu Psychologii w Akademii Humanitas w Sosnowcu, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej. Autorka artykułów naukowych w Logopedia Silesiana. Udzielała wywiadów jako ekspert m.in. dla Polska Times i Strefy Biznesu.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 0 do 6 roku życia z wyzwaniami neurologicznymi, trudnościami w nabywaniu umiejętności jedzenia od pierwszych dni życia, w tym z wybiórczością pokarmową, zaburzeniami funkcji ssania, oddychania, połykania, w rozwoju mowy i wymowy. Działaniami z zakresu terapii ortodoncji funkcjonalnej, terapii manualnej, stymulacji neurosensomotorycznej, wykorzystywanej od pierwszych dni życia dziecka, optymalizuje rozwój psychoruchowy, normalizuje napięcie mięśniowe, zapobiega występowaniu wad wymowy oraz wad zgryzu, jak również koryguje już występujące. Wykorzystuje multidyscyplinarne podejście do zagadnień rozwoju dziecka. Prowadzone szkolenia są ukierunkowane na praktyczne umiejętności uczestników w oparciu o szeroką wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie.

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in:

 • Szkolenie modułowe MFS (Multifunction System) – uzyskanie tytułu Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr Swietłany Masgutovej w ramach programu MNRI
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutovej w ramach programu MNRI
 • Masaż Shantala – uzyskanie tytułu Certyfikowanego Instruktora Masażu Shantala
 • Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo- gnykowo – czaszkowego
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Terapia manualna w pracy z pacjentem logopedycznym
 • Diagnoza miofunkcjonalna
 • Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym
 • Rola powięzi w pracy logopedy
 • Dysfagia
 • Neuroanatomia w diagnozie logopedycznej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Integracja sensoryczna w pracy logopedy
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji ustno – twarzowych w ujęcie ortodontyczno – logopedycznym
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
 • Opóźnienie neuromotoryczne wg programu stymulacji i wygaszania odruchów Sally Goddard