Kurs Zintegrowane techniki pracy z blizną

Terapia blizn

Jeszcze do niedawna blizna była postrzegana jedynie jako problem natury estetycznej czy kosmetycznej. Dziś dzięki badaniom naukowym wiemy, że aktywne blizny stanowią nierozerwalny związek z zaburzeniami w obrębie narządu ruchu. Jednocześnie rośnie świadomość pacjentów, że terapia blizny u specjalistów jest konieczna. Różnorodnych sposobów pracy z blizną uczymy w czasie naszego kursu kompleksowej terapii blizn. Podczas szkolenia technik pracy z blizną każdy kursant zdobędzie nowe umiejętności i otrzyma szeroki wachlarz technik do wykorzystania w gabinecie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Blizna, czyli strukturalnie zmieniona tkanka, stanowi konsekwencję uszkodzenia skóry oraz tkanek głębiej położonych, w efekcie traumatycznego zdarzenia, bądź zabiegu chirurgicznego. Blizny to nie tylko defekt estetyczny, ale przede wszystkim struktury, które mogą mieć znaczny wpływ na wiele aspektów ludzkiego ciała. Zazwyczaj są one wynikiem urazu lub operacji i stanowią rodzaj “pamięci” ciała, która może wpłynąć na jego funkcjonowanie.

To, z jakiego rodzaju blizną mamy do czynienia, zależy od stopnia uszkodzenia skóry, przebiegu procesu gojenia, ale także okoliczności powstania blizny. Wpływ na wielkość i rodzaj blizny ma również okolica, w której uszkodzenie powstało. Przykładowo, rejony, takie jak klatka piersiowa, dekolt czy okolice uszu, zdecydowanie predysponują do powstawania blizn wypukłych.

Blizna charakteryzuje się tym, że nie ma prawidłowej funkcji, jaką pełni tkanka w danym miejscu. Tworzenie i formowanie się ostatecznego kształtu i formy blizny trwa zazwyczaj długo, od kilku do kilkunastu miesięcy. Na proces gojenia się rany i tworzenia się blizny wpływ mają oczywiście predyspozycje genetyczne oraz tryb życia.

Ważnym aspektem, często pomijanym podczas terapii, są blizny aktywne, które wykazują patologiczną aktywność odruchową. Są one bardziej wrażliwe na bodźce zewnętrzne, co może prowadzić do bólu lub dyskomfortu w okolicach blizny. Ponadto, mogą wpływać na funkcje innych narządów, co może prowadzić do różnych zaburzeń i dolegliwości, często “leczonych” w oderwaniu od terapii blizn, co prowadzi do niepowodzeń terapeutycznych i nawrotów dolegliwości. Profesor Lewit badający to zjawisko podkreśla znaczenie zrozumienia mechanizmów działania blizn aktywnych i stosowania odpowiednich strategii terapeutycznych. Terapeuci, którzy uwzględniają aspekt blizn aktywnych, mogą osiągnąć lepsze efekty terapeutyczne i poprawić jakość życia swoich pacjentów.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że blizna może być wyzwaniem w gabinecie fizjoterapeuty. Istnieje jednak wiele technik, dzięki którym można zmniejszyć dolegliwości wywoływane przez blizny. Nasi instruktorzy przedstawiają te sposoby podczas kursu: techniki pracy z blizną. Dla wszystkich osób chcących nauczyć się kompleksowej terapii blizny nasz kurs pracy z blizną będzie najlepszym wyborem.

 1. Inspirujące podejście Instruktora: Nasz Instruktor od lat zzajmuje się terapią blizn, ze świetnymi efektami. Jego pasją jest inspirowanie innych terapeutów do kompleksowego podejścia do pracy z bliznami. Kurs z zakresu terapii blizn jest jednym z takich źródeł inspiracji, co potwierdziło wielu uczestników. Przekazujemy nowatorskie podejście do terapii blizn, które otwiera oczy kursantom na ten fascynujący i szybko rozwijający się obszar w dziedzinie fizjoterapii.
 2. Najdłuższy i najbardziej rozbudowany kurs: Nasz kurs blizn jest najdłuższym i najbardziej rozbudowanym tematycznie kursem w zakresie pracy z bliznami na rynku. Obejmuje mnóstwo zagadnień merytorycznych, najwięcej technik, ciekawostek oraz wiele praktycznych rozwiązań terapeutycznych.
 3. Poznanie aspektów psycho-somatycznych: To jeden z nielicznych kursów w Polsce, na którym dowiesz się o psycho-somatycznych objawach blizn oraz traumach, które mogą je wywoływać. To kluczowe zrozumienie, które pozwoli Ci bardziej kompleksowo i skutecznie podejść do terapii.
 4. Diagnostyka blizny: Na naszym kursie scarwork poświęcamy wiele czasu diagnostyce blizny, co sprawi, że będziesz bardziej precyzyjny w swoim podejściu terapeutycznym. Twoja terapia będzie typowo celowana na konkretne zaburzenie blizny.
 5. Propozycje protokołu postępowania: Otrzymasz gotowe propozycje skutecznych protokołów postępowania terapeutycznego dla wybranych rodzajów blizn, co przyspieszy i ułatwi pracę Twoją terapeutyczną, zwłaszcza na początku.
 6. Analiza przypadków pacjentów: Wspólnie z grupą analizujemy studia przypadków pacjentów z bliznami, które z pewnością spotkasz w swoim gabinecie. To praktyczne doświadczenie, które pozwoli ci lepiej zrozumieć różne sytuacje kliniczne.
 7. Bogaty materiał szkoleniowy: Na kursie blizn otrzymasz obszerny skrypt szkoleniowy zawierający ponad 220 slajdów z licznymi zdjęciami, szczegółowymi opisami i objaśnieniami terapii.
 8. Dostęp do materiału wideo: Będziesz mieć możliwość nagrywania praktycznej części kursu, co umożliwi Ci przypomnienie i powtarzanie technik po zakończeniu kursu terapii blizn, jeśli będziesz mieć taką potrzebę.
 9. Różnorodne narzędzia terapeutyczne: Na kursie scarwork wykorzystamy aż 12 różnych metod pracy z blizną. W tym:
 • Drenażową
 • Manualną
 • Powięziową
 • Praca z blizną w ujęciu teorii poliwagalnej
 • Kinesiotaping
 • Miodoterapię
 • Medical Flossing
 • Terapię bańkami chińskimi
 • Akumaty, akuwałki, akuwęże
 • Pałki diagnostyczno – terapeutyczne
 • Dry needling
 • Micro needling – derma roller

10. Materiał wideo z częścią teoretyczną: Ponadto, uzyskasz dostęp do materiału wideo z częścią teoretyczną kursu, co pozwoli ci wielokrotnie przyswoić wiedzę w zaciszu własnego domu.

Proponujemy ciekawe i sprawdzone rozwiązania w terapii blizny (scarwork) co umożliwia pracę z różnorodnym pacjentem (od sportowców, poprzez kobiety ciężarne, aż do przypadków blizn po mastektomii, itp.) Wybierając nasz kurs, zyskasz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze terapii blizn, co pozwoli ci efektywnie pomagać swoim pacjentom.

 • Zestaw igieł do dry needlingu
 • Rolkę tapów do kinesiotapingu
 • Derma roller do micro needlingu

Kurs: Techniki pracy z blizną przewidziany jest dla osób posiadających wiedzę na temat anatomii oraz fizjologii ludzkiego ciała, w szczególności masażystów i fizjoterapeutów oraz osób, które pragną poszerzyć wiadomości na temat ogólnych założeń pracy z bliznami (scarwork).

 • LEKARZE
 • REHABILITANCI
 • FIZJOTERAPEUCI
 • OSTEOPACI
 • STUDENCI WYŻEJ WYMIENIONYCH KIERUNKÓW (OD 2 ROKU STUDIÓW)
 • DYPLOMOWANI MASAŻYŚCI Z DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z PACJENTAMI

Program szkolenia z terapii blizn obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

Część teoretyczna:

 1. Anatomia, fizjologia i neurofizjologia skóry
 2. Blizna i jej rodzaje
 • Blizny niedojrzałe
 • Blizny dojrzałe
 • Podział ze względu na wygląd
  • Blizny atroficzne
  • Blizny przerostowe
  • Keloidy (bliznowce)
 • Podział ze względu na pochodzenie
  • Powypadkowe
  • Blizny pooperacyjne
  • Pooparzeniowe

3. Fazy gojenia się blizny

 1. Omówienie wpływu blizn na dane struktury:
 • Tkanki
 • Układy
 • Narządy
 1. Wpływ dodatkowych czynników na tworzącą się bliznę
 • Kortyzol i jego wpływ na gojenie się ran
 • Wpływ promieni słonecznych na blizny
 1. Red Flags i przeciwwskazania do terapii blizny

7. BHP podczas pracy z blizną

 1. Blizna aktywna i jej charakterystyka
 • Zasady pracy z blizną aktywną
 • Przykłady kliniczne pracy z blizną aktywną
 1. Blizna jako zjawisko psycho-somatyczne
 • reakcje organizmu pacjenta na zabiegi chirurgiczne i urazy
 • trauma pozabiegowa i/lub pourazowa i jej konsekwencje
 • Nieplanowane CC jako przykład traumy pozabiegowej
 • Blizna powypadkowa jako przykład traumy pourazowej
 • Zasady pracy z tkanką dotkniętą traumą

Część praktyczna:

STRATEGIA POSTĘPOWANIA W LECZENIU BLIZN W GABINECIE FIZJOTERAPEUTY – OD CZEGO ZACZĄĆ?

 1. Wywiad i plan terapii:
 • Badanie podmiotowe
 • Wywiad osobowy
 • Wywiad chorobowy
 • Wywiad socjalny
 • Badanie przedmiotowe
 • Badanie i ocena blizny
 • Badanie wzrokowe
 • Badanie układu autonomicznego – teoria poliwagalna
 • Lokalne badanie dotykowe
 • Palpacja piętrowa
 • Badanie obrzękowe
 • Objawy psycho – somatyczne
 • Badanie zaburzeń układu mięśniowo – powięziowego
 • Formularz diagnostyczny

2. Ustalenie planu terapii

 • Praca pośrednia
 • Praca bezpośrednia

3. Drenaż osteopatyczny

 • Szybki sposób na redukcję obrzęku okolicy blizny
 • Skuteczna alternatywa redukcji obrzęku miejsc niedostępnych w terapii blizny
 • Gotowe wyroby uciskowe – redukcja obrzęku poprzez ciśnienie
 • Kompresoterapia

4. Terapia manualna blizny – Techniki wykorzystywane w terapii blizny

 • Mobilizacja blizny
 • Manipulacja blizny
 • Elongacja blizny
 • Trakcja blizny
 • Kompresja blizny
 • Uwalnianie pozycyjne blizny

5. Terapia blizny ze względu na kierunek pracy

 • Terapia bezpośrednia
 • Terapia pośrednia
 • Przykład terapii

6. Terapia blizny ze względu na zakres tkanek objętych terapią

 • Terapia celowana
 • Terapia globalna
 • Przykład terapii

7. Terapia blizny ze względu na sposób prowadzenia ruchu

 • Terapia pasywna
 • Terapia aktywna
 • Przykład terapii

8. Terapia blizny ze względu na głębokość tkanek

 • Terapia blizny powierzchownej
 • Terapia blizny głębokiej
 • Przykład terapii

9. Terapie wspomagające terapię manualną blizny

Igłoterapia blizny – dry needling

 • Igłoterapia powierzchowna
 • Techniki twist
 • Techniki oscillate
 • Igłoterapia głęboka
 • Techniki mobilizacji
 • Techniki manipulacji
 • Uwalnianie blizny
 • Techniki fast short move
 • Techniki twist and pull

Kinesiotaping blizny

 • Technika limfatyczna
 • Technika scalanie
 • Technika zamykanie
 • Technika przełamywanie
 • Technika wyciąganie
 • Technika przeczulica
 • Technika niedoczulica

Medical Flossing

 • Niezawodny sposób na uwolnienie blizny
 • Uruchomienie ślizgów
 • Efekt gąbki i odżywienie blizny

Akumaty, akuwałki i akuwęże

 • Reakcja naczyniowa
 • Reakcja tkankowa
 • Reakcja neurologiczna
 • Praca z niedoczulicą
 • Praca z powięzią i bliznami skórnymi

Miodoterapia

 • Efekt przeciwzapalny
 • Wspomaganie uruchomienia blizny
 • Wspomaganie terapii przeciwobrzękowej

Pałka diagnostyczna

 • Diagnostyka przeczulicy przy pomocy pałki diagnostycznej
 • Diagnostyka zaburzeń czucia przy pomocy pałki diagnostycznej
 • Terapia przeczulicy przy pomocy pałki diagnostycznej
 • Terapia zaburzeń czucia przy pomocy pałki diagnostycznej
 • Praca z punktami aktywnymi przy pomocy pałki diagnostycznej

Terapia powięziowa blizny

 • Badanie zaburzeń systemu mięśniowo – powięziowego wynikających z nowopowstałej tkanki bliznowatej
 • Terapia restrykcji powięziowych wynikających z nowopowstałej blizny

Micro needling – derma roller

 • Terapia blizn hipotroficznych
 • Terapia rozstępów

10. Propozycja integracji powyższych technik w jednej sesji terapeutycznej

 • Dla początkujących
 • Dla zaawansowanych

11. Elementy autoterapii

 • Propozycja najprostszych i skutecznych rozwiązań

12. Dodatkowe terapie wspomagające pracę z blizną

 • medycyna estetyczna
 • fizykoterapia,
 • odżywianie,
 • suplementy,
 • leki,
 • wyroby opatrunkowe
 • plastry
 • ziołolecznictwo

Nasz kurs mobilizacji blizny łączy w sobie wiele różnych technik, nie tylko manualnych, ale także narzędziowych i terapii dodatkowych. Pozwoli to kompleksowo pracować z pacjentem zgłaszającym problemy, których przyczyną może być blizna.

Każdy kursant w cenie szkolenia z technik pracy z blizną otrzymuje:

 1. obszerne materiały szkoleniowe
 2. kompletne praktyczne przeszkolenie przygotowujące do samodzielnej i skutecznej pracy z blizną w gabinecie
 3. narzędzia i materiały do pracy podczas kursu terapii blizn
 4. certyfikat ukończenia kursu terapii blizny w języku polskim
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 5. zaświadczenie MEN-III/1
 6. dodatkowo każdy z uczestników szkolenia scarwork otrzymuje na start:
  • Zestaw igieł do dry needlingu
  • Rolkę tapów do kinesiotapingu
  • Derma roller do micro needlingu

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia z pracy z blizną:

 • stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 1750 PLN
 • możliwość zorganizowania kursu scarwork dla grupy zamkniętej (min. 10 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń

KURS TERAPIA BLIZNY – TRYB NAUCZANIA:

 • Szkolenie z kompleksowej terapii blizny trwa 3 dni
 • Suma godzin – 36 h szkoleniowych
 • Zajęcia odbywają się w godzinach
  • piątek 9:00 -19:00
  • sobota 9:00 – 19:00
  • niedziela 9:00 – 16:00
 • Kurs składa się z 3 części:
 • Pierwsza (online) to część teoretyczna, która będzie przekazana w postaci obszernego materiału wideo po opłaceniu kursu terapii blizn. Dzięki temu rozwiązaniu podstawowe informacje teoretyczne dotyczące tematyki kursu możesz przyswoić w zaciszu domowym, w dogodnym dla Ciebie czasie. Umożliwia to również odsłuchanie i zobaczenie materiału kilkukrotnie lub podzielenia sobie materiału na kilka części. Jest to sprawdzone rozwiązanie które pozwala nam zaoszczędzić czas na kursie stacjonarnym i poświęcić go na to co najważniejsze dla Was, czyli praktykę.
 • WAŻNE: Zapoznaj się dokładnie z częścią teoretyczną, gdyż pozwoli Ci to w efektywny sposób skorzystać z części praktycznej!
 • Druga (stacjonarna) część kursu blizny rozpocznie się krótką powtórką najważniejszych informacji umieszczonych w materiale wideo oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi stricte wywiadu, terapii, technik itp. Będzie to również czas odpowiedzi na pytania, jeśli coś po części online będzie niejasne.
 • Trzecia (stacjonarna) część kursu scarwork to typowo praktyczna część, zawierająca większość testów badań oraz pracy technikami opisanymi w programie kursu.
 • Ten nowotarski system hybrydowy wprowadza kursy na zupełnie inny poziom i zyskuje coraz więcej zwolenników. Wam drodzy kursanci takie rozwiązanie pozwala wykorzystać w stu procentach 3 dni kursu na praktykę i jeszcze raz praktykę.

Kalendarzu znaleźć można zaplanowane terminy kursu pracy z blizną oraz innych kursów w Centrum Spasja.

 • Wybierz pasujący Ci termin oraz opcję zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty za kurs i kliknij “Dodaj do koszyka”, a następnie przejdź do koszyka
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po kliknięciu “Przejdź do płatności”
 • Zakończ procedurę zapisu klikając “Kupuję i płacę”
 • Wybierz płatność Blikiem lub szybkim przelewem – są to najszybsze formy, które gwarantują natychmiastową rezerwację miejsca na kursie
 • Jeśli wolisz tradycyjny przelew, wpłać 550 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM. | Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

mBank S.A. nr rachunku bankowego: 56 1140 2004 0000 3602 8317 9309

tytułem: Kurs Bliznaimię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

Osoby zainteresowane szkoleniem z blizn zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsca.

Wcześniejsza rezerwacja jest wyjątkowo ważna, gdyż:

 • O przyjęciu na kurs blizn decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!
 • Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:
e-mail: spasja@spasja.pl | +48 604 914 051 | +48 534 226 006

Opinie

 1. Katarzyna Czarnowska

  Było super :D ogrom wiedzy, bardzo dużo teorii, bardzo dużo ćwiczeń i jeszcze więcej dobrego humoru ;D na pewno do zobaczenia :D :)

 2. Halina Swatkowska

  Kurs spełnił moje oczekiwania w 100%. Dawid jest mega pozytywną osobą i posiada ogrom wiedzy, którą umie przekazać w przystępny sposób. Polecam!

 3. Elżbieta Sipa-Pachota

  Bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą dotyczącą pracy z bliznami. Wiedza została podana intensywnie ale przystępnie. Do podawanej teorii dużo praktycznych ćwiczeń- polecam serdecznie!

 4. Marta Stradowska

  Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia! Mnóstwo wiedzy super atmosfera mega intensywnie! Dziekuje ????

 5. Karol Kmiecik

  Zdecydowanie polecam, bardzo szeroko poruszony temat blizny, świetny prowadzący i atmosfera. 5/5

 6. Aleksandra Sosnowska

  To był kolejny intensywny weekend w Spasja – ogromna dawka wiedzy, nowe techniki pracy i przede wszystkim głowa uzupełniona o nowe spojrzenie na blizny :)
  Niesamowite jest to, że to kolejne szkolenie, na które pojechałam z własnym wyobrażeniem tego co będziemy robić, a w trakcie okazuje się, że to co mi się wydawało to zaledwie ułamek tego jak można pracować aby pomóc Wam doprowadzić blizny do ładu :)

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Inni kursanci wybrali również:

Galeria zdjęć z kursów terapii blizn

Cena:

1750,00 

Certyfikat w języku obcym
 • Czas trwania: 3 dni / 36 godzin
 • Miejse: Wrocław
 • DAWID MARCINIAK SPASJA
  Instruktor Dawid Marciniak