Placówka oświatowa

Centrum Szkoleniowe Spasja posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, to oznacza że nasze kursy spełniają najwyższe normy i kryteria jakości ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dzięki temu podejmujemy wspólpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski.

Z dużym powodzeniem organizacji szkolenia dla osób bezrobotnych i wspieramy aktywizację zawodową.