Kurs Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Jeszcze do niedawna terapia czaszkowo-krzyżowa nie była powszechnie uznawana przez terapeutów. Dziś jest coraz powszechniej stosowana, ze świetnymi efektami dla pacjentów.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (inaczej Cranio–Sacralna, czy też CST) w Polsce stosowana od niedawna, na świecie narodziła się już w pierwszej połowie XX wieku. Może być stosowana u osób w każdym wieku od noworodków do osób najstarszych, u kobiet w ciąży, a także w wielu specyficznych dolegliwościach, traumach, urazach i chorobach. Za terapią czaszkowo-krzyżową, wbrew uszczypliwym komentarzom, nie stoją żadne czary, lecz wieloletnie doświadczenia, olbrzymia ilość wiedzy i świetne zdolności palpacyjne terapeutów, którzy pracują z rytmem płynu mózgowo-rdzeniowego oraz delikatnymi ruchami kości czaszki.

Osteopatia to dział medycyny manualnej. Jej podstawową formą pracy jest manualny wpływ na tkanki pacjenta. Fundamentalnymi pryncypiami osteopatii są:

 • jedność ciała, umysłu i ducha w zdrowiu
 • poszukiwanie zdrowia zamiast choroby
 • nierozerwalna współzależność struktury oraz funkcji w ludzkim ciele.

Najsilniejszym mechanizmem stanowiącym podwaliny systemu filozofii osteopatycznej jest zdolność do samoleczenia się organizmu, którą terapeuta może stymulować poprzez odpowiedni dobór technik i metod interwencji terapeutycznej.

Koncepcja pracy Czaszkowo-Krzyżowej to jeden z trzech filarów pracy osteopatycznej. Razem z podejściem mechanicznym pracy ciała oraz koncepcją pracy wisceralnej (trzewnej) tworzą nierozerwalny filozoficzny system postrzegania zdrowia. Pionierem rozwoju terapii czaszkowo-krzyżowej był W.G. Sutherland, który dał początek mechanicznemu podejściu do ruchów czaszki. W kolejnych dekadach, koncepcja rozwijała się, sięgając coraz głębiej do pierwotnych mechanizmów regulujących zdolności samoregeneracji organizmu. Dzisiejszy obraz osteopatii czaszkowo-krzyżowej opiera się o dwa modele: biomechaniczny i biodynamiczny. O ile pierwszy model bazuje na mierzalnych i łatwo opisywalnych kierunkach, zakresach i siłach ruchów względem poszczególnych szwów czaszki, o tyle drugi koncept zakłada bardzo delikatny kontakt z ciałem pacjenta, pracę płynową oraz stymulację tzw. „Wewnętrznego Lekarza”, czyli zdolności allostatycznych tkwiących wewnątrz każdego żyjącego organizmu. Pozwala to pracować zarówno z ograniczeniami ruchu poszczególnych kości czaszki, dysregulacjami autonomicznymi, jak również z obciążeniem psychoemocjonalnym.

Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej powstał w celu przekazania fundamentalnej wiedzy z zakresu osteopatii, jej filozofii oraz sposobów pracy w obszarze czaszkowo-krzyżowym, z ekstrapolacją owych pryncypiów na całego pacjenta. Podstawą szkolenia jest wiedza anatomiczna i fizjologiczna, które otwierają drzwi do rozumienia (a nie tylko powtarzania według schematu) postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego. W ramach szkolenia uczestnik poznaje zarówno biomechaniczne, jak i biodynamiczne podejście do terapii. Omówione zostaną zarówno strukturalne, jak i chemiczne, a także emocjonalne i energetyczne podłoża występowania problemów na polu czaszkowym. Dzięki temu, kursant otrzymuje szeroką perspektywę spojrzenia na pacjenta. Struktura Kursu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej umożliwia płynne wdrożenie otrzymanej wiedzy w codzienną praktykę gabinetową.

Podczas kursu osteopatii uczestnicy zdobędą solidne podstawy wiedzy osteopatycznej oraz w praktyce nauczą się wielu przydatnych technik. Każdy z uczestników będzie mógł zobaczyć, jak wszystkie sfery zdrowia pacjenta przenikają się wzajemnie i tworzą harmonijną całość. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia z osteopatii czaszkowo-krzyżowej!

Kurs Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia do pracy z Pacjentem według przepisów prawa polskiego. Osoby przystępujące do kursu Terapii cranio-sakralnej muszą posiadać wiedzę z zakresu anatomii człowieka. Kurs jest dedykowany w szczególności dla poniższych grup zawodowych:

 • Fizjoterapeuci
 • Masażyści
 • Terapeuci manualni
 • Osteopaci
 • Terapeuci behawioralni, psychologowie, psychoterapeuci
 • Logopedzi i neurologopedzi
 • Naturoterapeuci
 • Terapeuci ciała
 • Lekarze, pięlęgniarki, położne

Zależy nam, aby każdy kursant, który weźmie udział w szkoleniu z osteopatii cranio-sacralnej zyskał solidne podstawy teoretyczne i praktyczne tej ciekawej metody pracy z pacjentem. Równocześnie dbamy o atmosferę sprzyjającą zdobywaniu nowej wiedzy i opanowaniu omawianych technik przez każdego uczestnika. Zalety udziału w naszym kursie to m.in.:

 • obszerna część praktyczna – dzięki temu kursanci z łatwością mogą przenieść zdobyte umiejętności do swojego gabinetu
 • kompleksowe podejście do osteopatii czaszkowo-krzyżowej – nauka wielu różnorodnych technik przydatnych do holistycznej pracy w gabinecie
 • certyfikat i zaświadczenie MEN-III/1 – jako podstawa do udokumentowania zdobytych umiejętności w miejscu pracy
 • materiały edukacyjne dla każdego uczestnika szkolenia – dzięki nim w każdej chwili będzie można wrócić do zagadnień omawianych na kursie
 • instruktor, który w swojej praktyce zawodowej przeprowadził już ponad 140 kursów z zakresu terapii manualnej, czaszkowo-krzyżowej, wisceralnej, kinezjologicznej i psychosomatycznej – duże doświadczenie szkoleniowe pozwala zapewnić naszym kursantom wysoką jakość kształcenia.

Zachęcamy do sprawdzenia najbliższych terminów szkolenia!

Całość kursu terapii czaszkowo-krzyżowej to 5 intensywnych modułów. Moduły I-III stanowią część podstawową szkolenia, a moduły IV-V część zaawansowaną. Moduły 1-4 składają się z 4 dni szkoleniowych, a moduł 5 z 3 dni szkoleniowych, na których organizowane są zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Dzień 1

 • Wprowadzenie:

Prezentacja programu szkolenia, zapoznanie się z uczestnikami i poznanie ich oczekiwań względem szkolenia osteopatii cranio-sakralnej.

 • Historia i filozofia osteopatii
  • Istotne momenty życia Andrew Tailora Still’a
  • Początki Osteopatii, jej założenia i filozofia,
  • Ewolucja Osteopatii a podejście Czaszkowe
 • Dotyk i palpacja
  • Czym jest palpacja?
  • Trening palpacji warstwowej
  • Nauka czucia interoceptywnego siebie i pacjenta
 • Pływy, rytmy i energia organizmu oraz ich znaczenie
  • Rodzaje rytmów organizmu
  • Korelacje pomiędzy modelami zachodnimi (np. rytm czaszkowy) i wschodnimi (jak np. kundalini)
  • Podstawy fizjologiczne przepływu rytmu i energii przez ciało.
  • Zapoznanie z wartościami diagnostycznymi i terapeutyczne wykorzystania powyższych rytmów, co pozwoli Ci płynnie odnajdować się podczas procesu terapii na kolejnych etapach kształcenia
 • Protokół palpacyjny

Przeprowadzony zostanie instruktaż ogólnej oceny napięciowej ciała pacjenta w myśl osteopatycznego protokołu palpacyjnego.

W kolejnych modułach poznasz również rozszerzenie tego modelu o ogólne badanie sfer subtelnych ciała.

 • Zastosowanie Punktów Równoważenia

Wprowadzone zostaną kinezjologiczne punkty równoważenia przepływu energii przez ciało, co stanowi fundament harmonijnej terapii oraz otwarcie wrót dla regulacji procesów allostatycznych

 • Palpacja kości mózgoczaszki, szwów czaszki oraz punktów kraniometrycznych

Omówione w tym miejscu zostaną połączenie kości czaszki – anatomia i fizjologia pracy szwu czaszkowego i jego różnice z kościozrostem. Poznasz punkty i obszary craniometryczne, ich lokalizacje i sposób palpacji.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do uwalniania szwów czaszki w koncepcji biomechanicznej

Na tym etapie poznasz metody mechanicznego uwalniania napięć nagromadzonych na strukturach szwów czaszkowych. Omówione zostaną potencjalne mechanizmy prowokujące występowanie wspomnianych sił i zaburzeń napięciowych.

 • Uwalnianie punktów craniometrycznych

Podobnie jak w przypadku szwów, poznasz metody uwalniania napięć na punktach craniometrycznych.

 • Globalne techniki dla punktów craniometrycznych

Poznasz ogólne techniki pracy czaszkowej ukierunkowane na uwalnianie napięć z obszaru punktów craniometrycznych zgodnie z koncepcją mechaniczną i w ramach technik v-spread

 • Wprowadzenie do istoty opon mózgowych

Omówione zostaną anatomia i fizjologia opon mózgowych. Ich korelacje, wzajemne relacje napięciowe, tworzone struktury oponowe, występowanie na poziomie kręgosłupa i na poziomie nerwów obwodowych

 • Sierp mózgu i namiot móżdżku – teoria i praktyka uwalniania

Poznasz istotę anatomiczną sierpa i namiotu, ich funkcje oraz techniki uwalniające napięcia układu oponowego na poziomie czaszki.

 • Wprowadzenie do kontinuum czaszkowo-kręgosłupowo-krzyżowego

Omówione zostaną anatomiczne i funkcjonalne połączenia tworzące cranio-sacral outflow. Poznasz ocenę napięciową całego kontinuum

 • Równoważenie napięć kontinuum czaszkowo-kręgosłupowo-krzyżowego w koncepcji BLT

Przedstawione zostaną strefy przejściowe oraz przepony funkcjonalne organizmu oraz wdrożone zostaną techniki uwalniania tychże poprzez wykorzystanie metodyki balanced ligamnetous tension

 • Równoważenie napięć oponowych

Praktyczna aplikacja wiedzy o anatomii układu oponowego. Praca z ciągłością struktur oponowych, stymulacja cranio-sacral outflow.

Dzień 3

W ramach tego dnia szkolenia zapoznasz się z kośćmi tworzącymi mózgoczaszkę oraz posiądziesz praktyczne umiejętności ich uwalniania.

 • Kość potyliczna – teoria i uwalnianie 
 • Kość czołowa – teoria i uwalnianie 
 • Kość ciemieniowa – teoria i uwalnianie 
 • Kość klinowa – teoria i uwalnianie 
 • Kość skroniowa – teoria i uwalnianie 
 • Medytacja w celu kreacji własnej Bezpiecznej Przestrzeni

Pierwsza z medytacji prowadzonych – polegająca na wykreowaniu własnej bezpiecznej przestrzeni, co stanowi narzędzie zarówno autoterapeutyczne dla kursantów, jak również może posłużyć za narzędzie terapeutyczne w procesie dla pacjenta.

Dzień 4

W ramach tego dnia szkolenia uczestnicy wprowadzeni zostaną w podstawy terapii narządów wewnętrznych w celu niwelowania aferentnego pobudzenia napięciowego kolumny kręgosłupa.

 • Elementy fizjologii trzewnej

Uczestnicy zapoznani zostaną z podstawami fizjologii trzewi, ruchów perystaltycznych układu pokarmowego oraz fizjologii stanu zapalnego.

 • Podstawowe testy bezpieczeństwa terapii jamy brzusznej

Podstawą bezpiecznej pracy z pacjentem jest umiejętność precyzyjnego zbadania i wykluczenia czerwonych flag. Ta część szkolenia zostanie poświęcona tym właśnie zagadnieniom w strefie brzusznej pacjenta.

 • Globalne techniki wisceralne:
  • otrzewna
  • krezka jelita
  • przełyk
  • żołądek
  • wątroba
  • pęcherzyk żółciowy

Omówione zostaną techniki poprawiające relacje napięciowe narządów jamy brzusznej oraz przełyku.

Dzień 1

 • Insygnia życia – wprowadzenie teoretyczne
 • Na początku modułu drugiego zaprezentowane zostaną różne koncepcje postrzegania człowieka jako całości – model patoanatomiczny, model bio-psycho-społeczny, model triady zdrowia z jej autorskim rozwinięciem do miana „insygniów życia” oraz przedstawione zostaną pryncypia filozofii osteopatycznej
 • Autonomiczny Układ Nerwowy – teoria
 • Wprowadzenie do tematu Autonomicznego układu nerwowego, jego części współczulnej, przywspółczulnej i enterycznej. Omówienie korelacji zaburzeń autonomicznych z dysfunkcjami całego organizmu.
 • Autonomiczny Układ Nerwowy – badanie i terapia
 • Uczestnik zapozna się z testami oceniającymi funkcje AUN’u oraz posiądzie umiejętności równoważenia znalezionych zaburzeń.
 • Czakra podstawy
 • Centrum emocji związanych z istotą jednostki. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.
 • Czakra krzyżowa
 • Centrum pragnień i energii seksualnej. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.
 • Kim jest Terapeuta w procesie? Jak uzyskać stan harmonii i złotego środka pomiędzy terapeutą, a pacjentem

Przedstawiony zostanie koncept złotego środka, neutralności i różnicy pomiędzy empatią a sympatią w procesie terapeutycznym. Uczestnicy poznają podstawowe metody ochrony własnej energetyki podczas interwencji terapeutycznej. Przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny.

Dzień 2

 • Czakra splotu słonecznego

Centrum działań oraz relacji społecznych. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.

 • Czakra serca

Centrum uczuć, miłości, przywiązania, równowagi pomiędzy dawaniem i braniem. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.

 • Czakra gardła

Nieumiejętność słuchania, nieśmiałość, zdolność do wyrażania siebie. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.

 • Płyn mózgowo rdzeniowy – jego funkcje, przepływ i badanie

Przedstawione zostaną fizjologiczne mechanizmy związane z płynem mózgowo-rdzeniowym. Uczestnik zapozna się z oceną manualną przepływu CSF oraz skonfrontuje ów pływ z modelami pływu energii z koncepcji wschodnich sztuk medycznych.

 • Bariera krew-mózg

Anatomiczne i fizjologiczne podstawy bariery krew-mózg wraz z implikacjami klinicznymi.

 • Praca płynowa – stymulacja przepływu krwi żylnej

Omówiony zostanie model pracy płynowej stymulujący naczynia do poprawy transportu płynów.

 • Medytacja dla koherencji serca z umysłem i otwarciem się na przepływ (flow)

Druga ze wspólnych medytacji pozwalająca zjednoczyć serce z umysłem dla pełnej możliwości holistycznego spojrzenia na pacjenta zarówno z perspektywy wiedzy, jak i czucia drugiego człowieka. Ponadto otworzenie się na przepływ (flow) w połączeniu z dedykowanym układem rąk (mudry) pozwala płynniej poruszać się w procesie i rozwijać swój dobrostan gabinetowy.

Dzień 3

 • Centrum trzeciego oka

Postrzeganie, wizualizacja, intuicja. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.

 • Praca z płatami mózgu

Omówione zostaną techniki służące do regulacji napięć płatów mózgowia i wzajemnych naprężeń pomiędzy nimi.  

 • Praca z podwzgórzem, przysadką i szyszynką

Uczestnicy zapoznają się z technikami służącymi do regulacji osi hormonalnych

 • Komory boczne, EV3 i CV4

 Omówione zostaną techniki pracy biodynamicznej z systemem komór.

 • Czakra korony

Różnica między duchowością, a religijnością, „odkorowanie”, „mentalizacja”, „oddzielenie głowy od ciała”. Uczestnicy szkolenia poznają kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Przedstawione zostaną metody pracy ze wspomnianym centrum oraz afirmacje służące za zadanie domowe dla pacjenta.

 • Medytacja równoważąca wszystkie czakry

Medytacja pozwalająca przeanalizować stan własnych centrów energetycznych, wyrównać dysbalansy energetyczne oraz polepszyć swój własny stan funkcjonowania na wszystkich poziomach.

 Dzień 4

 •  Przepony funkcjonalne

Tego dnia kursanci zapoznani zostaną z systemem przepon funkcjonalnych organizmu, wzorcami Zinka oraz z metodami równoważenia owych napięć.

 • Praca manualna z płucami i sercem 

Uczestnicy poznają techniki służące do pracy z narządami wewnątrz klatki piersiowej, jako narzędzia silnie regulującego dysbalans w omawianym na początku modułu Autonomicznym Układzie Nerwowym.

Dzień 1

 • Kości twarzoczaszki i ich szwy – palpacja i uwalnianie
  • Uczestnicy zapoznani zostaną z kośćmi tworzącymi twarzoczaszkę i ich połączeniami. Następnie nauczą się palpować i uwalniać napięcia nagromadzone na owych szwach.
 • Kość nosowa, jarzmowa, szczękowa, lemiesz i podniebienie
  • Omówione zostaną aspekty anatomiczne i funkcjonalne powyższych kości, ich współpracy oraz korelacji anatomicznych. Uczestnicy poznają techniki badania i uwalniania napięć nagromadzonych w wyżej wymienionych kościach. Zaprezentowane zostaną techniki zewnętrzne oraz wewnątrz jamy ustnej i nosa.
 • Oczodół
  • Omówiona zostanie budowa oczodołu, struktury przezeń przechodzące oraz ich korelacje anatomiczne
 • Gałka oczna 
  • Przedstawiona zostanie budowa gałki ocznej, mięśni nią zawiadujących oraz połączenie somato-emocjonalne oczu z psychiką. Wprowadzone zostaną elementy treningu mięśni okoruchowych oraz pracy manualnej z nimi.  

Dzień 2

 • Zatoki
  • Budowa i funkcja zatok, możliwe mechanizmy zaburzeń funkcjonowania śluzówki. Techniki drenażowe.
   • Różne metody treningów oddechowych, teoria oraz sesja praktyczna.
   • Język i dno jamy ustnej
   Przedstawione zostanie badanie języka, diagnozowanie zaburzeń ciała i narządów wewnętrznych na podstawie stref przypisanych na języku. Uczestnicy zapoznają się z technikami pracy z samym językiem oraz punktami pychosomatycznymi zlokalizowanymi na jego powierzchni.
 • Zęby i dziąsła
  • Omówiona zostanie budowa zęba i dziąsła oraz możliwości pracy manualnej z tym obszarem dla niesienie pomocy pacjentom z bólem oraz po zabiegach stomatologicznych
 • Staw skroniowo-żuchwowy
  • Przedstawiona zostanie budowa TMJ, jego potencjalne dysfunkcje, badanie i terapia mięśni układu stomatognatycznego 

Dzień 3

 • Staw skroniowo-żuchwowy – kontynuacja
 • Chrząstkozrost klinowo-podstawny
  • Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami tworzącymi mózgo- i twarzoczaszkę, wprowadzona zostanie analiza ruchu oraz diagnostyka zaburzeń i terapia SSB. Uczestnicy poznają ocenę ruchów SSB, możliwe przyczyny ich zaburzeń i nauczą się wprowadzać biomechaniczne i biodynamiczne korekty.
 • Wprowadzenie do koncepcji pola elektromagnetycznego oraz terapeutycznego
  • Uczestnicy zostaną zapoznani z założeniem przestrzeni Pacjenta, wykraczającej poza ramy fizycznego ciała i rozpoczną naukę czucia dysfunkcji przestrzeni subtelnych.
 • Praca z własnym polem elektromagnetycznym
  • Uczestnicy poprawadzeni zostaną przez techniki doskonalące czucie pole własne i pole pacjenta. Zaprezentowane zostaną ćwiczenia poszerzające własne pole oraz świadomość poza przestrzeń fizyczną ciała.
 • Medytacja rozwojowa dla wybaczenia, uzyskania przebaczenia i odnalezienia miłości własnej
  • Kolejna wspólna medytacja podczas której uczestnicy będą mogli uzyskać głębszy wgląd w siebie, uleczyć własne rany, a następnie ekstrapolować doświadczenia z procesu na terapię swoich pacjentów.

Dzień 4

 • Gardło, krtań i tchawica
  • Uczestnicy zapoznani zostaną z diagnostyką i pracą manualną w obszarze szyjnym
 • Indywidualna pełna sesja praktyczna
  • Na zakończenie trzeciego modułu każdy z uczestników przeprowadzi pełną sesję terapii czaszkowo-krzyżowej zgodnie z poznanymi dotychczas technikami badania i terapii.
 • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Moment na zadawanie pytań z trzech modułów podstawowych, które nadal pozostawały bez odpowiedzi

Dzień 1

 • Nerwy czaszkowe

Omówiona zostanie anatomia nerwów czaszkowych oraz ich korelacje anatomiczne. Następnie przeprowadzona zostanie krok po kroku indukcja diagnostyki i terapii wszystkich nerwów czaszkowych.

 • Nerw błędny krok po kroku

Przedstawiona zostanie diagnostyka i terapia nerwu błędnego na całym jego przebiegu.

 • Teoria poliwagalna

Wprowadzone zostanie ujęcie Teorii Poliwagalnej Stephena Porges’a, jej korelanty psycho-somatyczne oraz omówione zostaną koncepcje pracy z zaburzeniami opisywanymi w Teorii Poliwagalnej

 • Przestrzeń jako element procesu

Uczestnicy wprowadzeni zostaną do koncepcji harmonii otoczenia z procesem. Omówione zostanie zagadnienie dysonansu poznawczego i jak go unikać.

Dzień 2

 • Patrzeć rękoma – unwinding

Przedstawione zostaną zasady pracy unwindingu czyli odwijania powięziowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób czuć wzorzec napięciowy i jak pozwolić mu uwalniać się z ciała pacjenta. Przeprowadzona zostanie sesja unwindingu całego ciała

 • Rozwinięcie koncepcji pola terapeutycznego

Przeprowadzona zostanie indukcja terapii grupowej (terapii w obecności większej ilości terapeutów)

 • Wprowadzenie do koncepcji transu terapeutycznego i hipnozy.

Uczestnicy poznają podstawowe  różnice między transem, a hipnozą.

Dzień 3

 • Wprowadzenie podstawowych metod hipnotycznych, zasad BHP transu i hipnozy
 • Terapeuta jako backup Pacjenta

Wyjaśniona zostanie kwestia dlaczego podczas pracy z podświadomością oraz polem, poziom zdrowia terapeuty odgrywa kluczowe znaczenie

 • Model drzwi, sali kinowej oraz sterowni

Uczestnicy poznają narzędzia pozwalające prowadzić proces transu

 • Pytania projekcyjne, model zapalniczki oraz torby z narzędziami

Przedstawione zostaną narzędzia przydatne podczas prowadzenia procesu transowego

 • Powrót z podróży, czyli jak zamknąć proces transowy
 • Indukcja sugestii hipnotycznych w procesie hipnozy
 • Kotwica mentalna i sposoby jej aplikacji
 • Ograniczenia hipnozy – syndrom Boga i jego konsekwencje 

Dzień 4

 • System detoksyfikacyjny ciała

Uczestnicy poznają techniki do pracy z układem moczowym oraz ze śledzioną

 • Pełna sesja transowa

Każdy z uczestników przeprowadzi indywidualny proces transowy. Praca odbędzie się w modelu superwizyjnym (praca w 3 – pacjent, terapeuta i pomocnik procesu)

 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dzień 1

 • Wprowadzenie do fizjologii emocji

Budowa układu limbicznego, osie hormonalne, korelacje z AUNem

 • Narządy a emocje

Omówione zostaną emocje przyporządkowane do konkretnych narządów i systemów regulacyjnych w założeniu wschodnich sztuk medycznych. Uczestnicy otrzymają tabele pozwalające precyzyjnie określać tkwiące w ciele emocje.

 • Motylność narządu w uwalnianiu emocji

 Przedstawiona zostanie praca z ruchem motylności narządów, jako uwolnienia nagromadzonych w nich emocji

 • Test kinezjologiczny w badaniu psychosomatycznym

Wprowadzona zostanie metodyka badania kinezjologicznym testem nerwowo-mięśniowym do oceny występowania obciążeń psycho-emocjonalnych Pacjenta oraz poszukiwania konkretnych emocji zlokalizowanych w ciele.

 • Jak mówić, aby nas słuchano?

Pytania indukujące w pacjencie poczucie zrozumienia oraz otwierające konwersację na głębszym poziomie. Wprowadzone zostaną ćwiczenia pozwalające głębiej odkryć siebie oraz zbudować większe zaufanie do samych siebie i do osób w przestrzeni terapeutycznej.

Dzień 2

 • Model przechodzenia traum psychoemocjonalnych z poziomu komórkowego, przez podświadomość do świadomych i dostrzegalnych emocji
 •  Kanały meridianów

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z przebiegiem meridianów oraz poznają znaczenie punktów na ich przebiegu.

 • Role rodzinne i traumy generacyjne

Na tym etapie szkolenia uczestnicy poznają podstawy „stanowisk” w polu energetycznym rodziny oraz możliwe zaburzenia w ramach „ustawienia się” poza swoim polem. Wprowadzona zostanie kinezjologiczna ocena zaburzeń pola rodzinnego oraz korekty emocjonalne i transowe.

Dzień 3

 • Kontynuacja pracy z uwalnianiem psychosomatycznym poprzez punkty meridianowe, centra energetyczne i pola subtelne
 •  „We have to go deeper”

Wprowadzony zostanie model regresji hipnotycznej, w ramach której uczestnicy będą mogli udać się w podróż po szlakach swojej duszy do poprzednich wcieleń, co otworzy drogę do prowadzenia procesów karmicznych.

 • Medytacja dla 5 ran

Ostatni już proces medytacyjny, w ramach którego uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez oczyszczanie 5 typów ran, jakie mogli otrzymać w trakcie swojej ziemskiej wędrówki. Medytacja zakończy całość szkolenia.

 • Zastanawiasz się nad Kursem Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej, ale wciąż się wahasz?
 • Nie wiesz, czy to na pewno dla Ciebie? Czy instruktor do Ciebie trafi?
 • A może zastanawiacie się, który kurs Osteopatii wybrać z wielu dostępnych na rynku?
 • Pomożemy Wam w podjęciu decyzji.

Zapraszamy na Dzień wstępny do Kursu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

Organizujemy kursy z terapii czaszkowo-krzyżowej zarówno dla kursantów chcących przyjechać do naszego ośrodka i dołączyć do grupy szkoleniowej, jak i dla grup zamkniętych (np. pracowników danej placówki, którzy chcieliby wspólnie zdobywać nową wiedzę).

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia z terapii cranio-sacralnej:

 • stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie : 2000 PLN za moduły 1-4, 1800 PLN moduł 5
 • umożliwiamy płatność w ratach – zadzwoń do nas!
 • możliwość zorganizowania kursu terapii czaszkowo-krzyżowej dla grupy zamkniętej (min. 10 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń

W cenie szkolenia z terapii czaszkowo-krzyżowej każdy uczestnik otrzymuje:

 1. kompletne praktyczne przeszkolenie przygotowujące do pracy w gabinecie za pomocą technik osteopatii czaszkowo-krzyżowej
 2. obszerne materiały szkoleniowe
 3. narzędzia do pracy podczas kursu terapii cranio-sakralnej
 4. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 5. certyfikat ukończenia szkolenia osteopatii czaszkowo-krzyżowej w języku polskim (po ukończeniu całego kursu, czyli po module V)
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą
 6. zaświadczenie MEN-III/1 (po ukończeniu całego kursu, czyli po module V)

TRYB NAUCZANIA podczas kursu terapii cranio-sacralnej:

 • Cały kurs został podzielony na 5 modułów/zjazdów
 • Każdy moduł/zjazd kursu osteopatii czaszkowo-krzyżowej trwa 4 dni, z wyjątkiem modułu V, który trwa 3 dni
 • Suma godzin – 184h dydaktycznych (5 modułów)
 • Zajęcia odbywają się w godzinach
  • czwartek 9:00-17:00
  • piątek 9:00-17:00
  • sobota 9:00-17:00
  • niedziela 9:00-14:00

Zapraszamy również na Dzień wstępny do Kursu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

Procedura zgłoszenia na kurs terapii cranio-sacralnej:

 • Wybierz pasujący Ci termin rozpoczęcia pierwszego modułu oraz opcję zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty za kurs i kliknij „Dodaj do koszyka”, a następnie przejdź do koszyka
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po kliknięciu „Przejdź do płatności”
 • Zakończ procedurę zapisu klikając „Kupuję i płacę”
 • Wybierz płatność Blikiem lub szybkim przelewem – są to najszybsze formy, które gwarantują natychmiastową rezerwację miejsca na kursie
 • Jeśli wolisz tradycyjny przelew, wpłać 2000 zł zaliczki (po 400 zł za każdy moduł) lub pełną kwotę płatności za kurs w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM. | Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

mBank S.A. nr rachunku bankowego: 56 1140 2004 0000 3602 8317 9309

tytułem: Kurs Cranio 1-5imię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

Osoby zainteresowane szkoleniem z terapii czaszkowo-krzyżowej zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsca.

Wcześniejsza rezerwacja jest wyjątkowo ważna, gdyż:

 • O przyjęciu na kurs TCK decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona, a nasze grupy nie są tak duże jak w innych ośrodkach!
 • Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeżeli masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:
e-mail: spasja@spasja.pl | +48 604 914 051 | +48 534 226 006

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Inni kursanci wybrali również:

Cena:

9800,00 

Certyfikat w języku obcym
 • Czas trwania: 5 modułów / 4 dni - moduły I-IV / 3 dni moduł V
 • Miejse: Wrocław
 • Dawid Gut Spasja
  Instruktor Dawid Gut
 • Dodatkowe informacje

  Terminy modułów w 2024:

  Moduł 1: 16-19.05.2024

  Moduł 2: 11-14.07.2024

  Moduł 3: 19-22.09.2024

  Moduł 4: 3-6.10.2024

  Moduł 5: 15-17.11.2024