Kurs Ustawienia Systemowe w pracy z ciałem i traumą

Ustawienia systemowe

Zapraszamy na wyjątkowy Kurs Ustawień Systemowych w obszarze zdrowia, pracy z ciałem, psychosomatyki i terapii traum.

Uczestnictwo w kursie ustawień systemowych pozwala terapeutom na wzbogacenie swoich umiejętności i narzędzi pracy, co przekłada się na bardziej efektywne i holistyczne podejście do terapii.

Ustawienia systemowe, znane również jako konstelacje rodzinne, to metoda terapeutyczna opracowana przez Berta Hellingera, która pozwala na odkrycie i rozwiązanie głęboko zakorzenionych wzorców i traum w systemach rodzinnych i innych grupach społecznych. Metoda ta polega na pracy z reprezentacjami osób, emocji i relacji w przestrzeni, co umożliwia uzyskanie wglądu w skomplikowane dynamiki systemowe i ich wpływ na jednostkę.

 1. Rozpoznanie ukrytych dynamik: Pomagają zidentyfikować ukryte, nieświadome wzorce i konflikty w systemie rodzinnym lub innym systemie społecznym.
 2. Uwolnienie blokad emocjonalnych: Pozwalają uwolnić blokady emocjonalne, które mogą być przyczyną różnych problemów zdrowotnych i psychicznych.
 3. Poprawa relacji: Pomagają poprawić relacje interpersonalne poprzez zrozumienie i uzdrowienie trudnych więzi i zależności.
 4. Wsparcie w procesie leczenia traumy: Są skutecznym narzędziem w terapii traumy, pomagając pacjentom uwolnić się od bolesnych doświadczeń z przeszłości.

Ustawienia systemowe mogą być z powodzeniem stosowane zarówno przez terapeutów ciała, jak i psychoterapeutów, oferując wszechstronne narzędzia do pracy z klientami:

 • Terapeuci ciała: Mogą integrować ustawienia systemowe w sesjach pracy z ciałem, aby pomóc pacjentom uwolnić somatyczne blokady związane z traumą i chronicznym stresem. Metoda ta pozwala na połączenie pracy z ciałem z pracą emocjonalną i duchową, co prowadzi do głębszego uzdrowienia.
 • Psychoterapeuci: Mogą wykorzystać ustawienia systemowe do głębszej eksploracji relacji rodzinnych i systemowych u swoich pacjentów, pomagając im zrozumieć i przepracować trudne emocje i wzorce zachowań. Ustawienia mogą być stosowane zarówno indywidualnie, jak i w grupach terapeutycznych.

TYLKO U NAS MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA KUSU USTAWIEŃ NA ŻYWO PODCZAS DNIA WSTĘPNEGO (INTRO)

PODCZAS SZKOLENIA Z USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH HELLINGERA

DOWIESZ SIĘ:

 • Czym są, a czym nie są ustawienia systemowe, 
 • Skąd się wzięły w obszarze psychoterapii,
 • Jak inne nurty terapeutyczne wywarły na nie wpływ,
 • Jakie są możliwości i ograniczenia ustawień systemowych,
 • Jak pracować z pacjentem w gabinecie z wykorzystaniem ustawień systemowych,
 • Jak wspierać i rozwiązywać tematy dotyczące zdrowia, w oparciu o perspektywę rodzinną, rodową, biograficzną.

 
DOŚWIADCZYSZ:

 • Czym jest pole wiedzące, morfogenetyczne? Jak można je czytać? Jakie znaczenie mają reprezentanci?
 • Fenomenu tego zjawiska,
 • Osobistych przeżyć, odczuć, zarówno w proponowanych przez Instruktorkę ćwiczeniach jak i pracach ustawieniowych? 
 • Działania dynamik, ruchu zablokowanej i wiedzącej miłości (język metody ustawień),
 • Jak można odpiąć rodowe, wzorce, przekonania, które wpływają na dynamikę zdrowia i choroby?
 • Czym jest, a czym nie jest zdrowie w ujęciu systemowym?

 
ZROZUMIESZ:

 • Na czym polega uwikłanie, identyfikacja, strumień miłości przodków, ruch pokoleniowy,
 • Jak tworzą się i jak są przekazywanie uwikłanie dotyczące zdrowia, na czym polega nad ich regulacją,
 • Jakie są podstawowe Porządki Miłości wg Berta Hellingera, stanowiące kanwę tej metody,
 • Jak możemy je stosować, rozwijać w pracy z pacjentami.

 
POCZUJESZ:

 • Siłę świadomej, wiedzącej miłości oraz przepływ międzypokoleniowy 7 pokoleń wstecz i 7 pokoleń do przodu,
 • Jak to jest stanąć na swoim miejscu wobec własnego Losu, Powołania, Zdrowia,
 • Jak wyrażenie szacunku i uznania wobec tych, którzy byli przed nami, udrażnia przepływ i otwiera energię w systemie i prowadzi do uzdrowienia,
 • Jak rozwiązują się Twoje osobiste trudności zdrowotne.

 • do osób zainteresowanych głębiej tematyką metody ustawień, 
 • do terapeutów holistycznych, coachów zdrowia, Totalnej Biologii, terapeutów, psychologów, poszerzyć swoje kompetencje o myślenie i działanie systemowe,
 • do osób pracujących z ciałem, pamięcią tkankową, dotykiem kwantowym w kierunku pogłębienia umiejętności odczytywania sygnałów z ciała,
 • do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i integracją wiedzy i doświadczeń,
 • do wizjonerów, artystów, twórców, pragnących czerpać inspirację z pola przodków, symboli, archetypów i snów.  

Warunki udziału w SZKOLENIU USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH:

 • praktykowanie i zainteresowanie pracą z drugim człowiekiem, jego potencjałem, trudnościami, wyzwaniami w obszarze zdrowia, ciała, traumy, 
 • jasna, klarowna motywacja do udziału w kursie,
 • gotowość i dojrzałość do pracy własnej,
 • otwartość na proces grupowy oraz uczenie się w sytuacjach grupowych, 
 • mile widziane: doświadczenie terapii własnej, udział w warsztatach psychologicznych, coachingowych, rozwojowych.

Moduł 0 – INTRO (Dzień wstępny, dla chętnych)

 1. Historia, twórcy, kontynuatorzy metody ustawień systemowe.
 2. Podstawowe pojęcia z obszaru metody ustawień systemowych.
 3. Podstawy pracy z klientem indywidualnym, rozmowa wstępna, budowanie obrazu ustawienia na bazie dialogu z klientem.
 4. Kluczowe elementy postawy terapeutycznej w pracy z klientem.
 5. Kluczowe tematy do pracy z ustawieniami, przykłady i praktyka pracy ustawnikowe.
 6. Cześć praktyczna- demonstracja metody, praca na forum z uczestnikiem w wybranym przez niego temacie.
 7. Omówienie pracy z uczestnikiem: rozmowa wstępna, przebieg ustawienia, dynamiki, rozwiązanie.
 8. Ćwiczenia w „trójkach,” zbieranie informacji, obserwacje, odczucia, myśli. Wymiana spostrzeżeń na forum.
 9. Pytania i refleksje  uczestników.  

Moduł 1 

Dzień 1

 • Przestawienie siebie, przedstawienie uczestników.
 • Mapa i cele kursu ustawień systemowych
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć i założeń pracy metodą ustawień systemowych.
 • Podstawowe prawa pracy systemowej.
 • Znaczenie języka ustawień systemowych, jak czytać pole informacyjne
 • Podstawowe narzędzia odczytywania sygnałów i dynamik w polu.
 • Praca w grupach, superwizja, pytania uczestników. Podsumowanie dnia.

Dzień 2

 • Kluczowe kompetencje terapeuty ustawień systemowych, narzędzia oraz postawa.
 • Znaczenie, struktura oraz charakter pola informacyjnego. Koncepcja R. Sheldrake.
 • Ćwiczenia praktyczne w parach lub trójkach
 • Dialog i rozmowa terapeutyczna z klientem. Struktura i pułapki.
 • Przykłady pracy z tematami uczestników i dokładne omówienie etapu i przebiegu ustawienia.
 • Praca w grupach, superwizja, pytania uczestników.
 • Prezentacja filmu o metodzie ustawień hellingerowskich.
 • Podsumowanie modułu 1. Czego się nauczyłam/-em, co zabieram?

Moduł 2

Dzień 1

 • Znaczenie ciała w pracy z ustawieniem. Omówienie metody SIBAM w pracy ustawionej.
 • Co oznacza choroba w systemie, jak odnajdywać i odczytywać rodowe programy chorób w rodzinie oraz w rodzie.
 • Podstawowe, ukryte dynamiki w pracy z symptomami lub syndromami.
 • Jak pracować z powtarzającymi się chronicznymi symptomami w pracy z klientem indywidualnym?
 • Podsumowanie -znaczenie traumy w sytuacjach choroby. Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

 • Jak choroba tworzy traumę, a trauma chorobę. Czym się różni trauma od choroby.
 • Podstawowe dynamiki w chorobach cywilizacyjnych, uzależnienia, choroby autonomicznego układu nerwowego.
 • Praca z przykładami symptomów, chorób uczestników kursu.
 • Omówienie przebiegu, interwencji terapeutycznych, zakończenia.
 • Praktyczne ćwczenia w podgrupach, pytania, odpowiedzi, superwizja.

Moduł 3

Dzień 1

 • Praca z tematami somatycznymi w ramach praktyki indywidualnej w gabinecie – praca na figurkach i innego rodzaju artefaktach, atrybutach.
 • Prezentacja pracy z zastosowaniem figurek.
 • Podstawowe zasady pracy w gabinecie: figurki talerz, pozycja klienta.
 • Czym jest zdrowie, a czym jest choroba. Systemowa koncepcja zdrowia.
 • Praca na zasobach i możliwościach klienta. Znaczenie refleksji dotyczącej systemu oraz osobistej.
 • Wywiad i znaczące pytania, pomocne w odkrywaniu ukrytych wzorców zachowań prowadzących do choroby.
 • Przykłady pracy z uczestnikami kursu oraz pytania dotyczące przypadków z praktyki osobistej.
 • Praca w grupach, superwizja, pytania uczestników. Podsumowanie dnia.

Dzień 2

 • Biologiczne i psychologiczne znaczenie traumy.
 • Podstawowe mechanizmy tworzenia i działania traumy.
 • Praca z podstawowymi mechanizmami reagowania na traumę: ucieczka, agresja, zamrożenie.
 • Przykłady pracy z doświadczeniami traumatycznymi.
 • Wnioski, pytania uczestników, podsumowanie.

 Moduł 4

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pozyskanej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu ustawień systemowych.
 • Prezentacja przypadków klientów uczestników: przedstawienie przypadku, hipotezy, przeprowadzenie ustawienia – 1 cześć
 • Prezentacja przypadków klientów uczestników: przedstawienie przypadku, hipotezy, przeprowadzenie ustawienia – 2 cześć
 • Prezentacja przypadków klientów uczestników: przedstawienie przypadku, hipotezy, przeprowadzenie ustawienia – 3 cześć
 • Dyskusja grupowa: granice i możliwości pracy systemowej.
 • Superwizja pracy uczestników, informacje zwrotne.
 • Zasoby, postawa, atrybuty terapeuty ustawień systemowych.

Dzień 2

 • Podsumowanie, informacja zwrotna, wnioski płynące z części praktycznej.
 • Uzupełniająca praca praktyczna z uczestnikami szkolenia ustawień
 • Dyskusja grupowa: granice i możliwości pracy systemowej.
 • Prezentacja filmu o zasobach i kompetencjach terapeuty.
 • Zasoby, postawa, atrybuty terapeuty ustawień systemowych.
 • Runda podsumowująca, informacje zwrotne, test końcowy.

     Motto kursu – Choroba inna formą miłości. Autorka cytatu: Anna Staszek

Dajemy Państwu możliwość odbycia szkolenia z ustawień:
 • stacjonarnego, grupowego we Wrocławiu w cenie:  1650 zł / moduł
 • umożliwiamy płatność w ratach – po wpłacie zaliczki 1000 zł, do dopłaty 1400 zł przed każdym modułem
 • możliwość zorganizowania kursu ustawień systemowych dla grupy zamkniętej (min. 8 osób), na podstawie indywidualnych ustaleń.

Szkolenia grupowe zamknięte to szansa wspólnej nauki dla całego zespołu. W przypadku zainteresowania taką formą nauki ustawień zachęcamy do kontaktu.

W cenie szkolenia z ustawień hellingerowskich każdy uczestnik otrzymuje:

 1. kompletne praktyczne przeszkolenie przygotowujące do pracy z wykorzystaniem ustawień systemowych w gabinecie
 2. materiały szkoleniowe
 3. narzędzia do pracy podczas kursu
 4. przerwy kawowe i poczęstunek podczas kursu
 5. certyfikat ukończenia kursu ustawień systemowych w języku polskim
  • ponadto istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w języku obcym za dodatkową opłatą – prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w komentarzu formularza zgłoszeniowego
 6. zaświadczenie MEN-III/1

Kurs ustawień systemowych – TRYB NAUCZANIA:

 • 4-modułowy Kurs Ustawień systemowych trwa łącznie 8 dni plus 1 dzień wstępny dla chętnych
 • Kurs ustawień systemowych jest podzielony na 4 weekendowe (dwudniowe) zjazdy
 • Dodatkowo można wziąć udział w dniu wstępnym – Intro
 • Daty poszczególnych zjazdów podane są w sekcji Dodatkowe Informacje – powyżej
 • Suma godzin (moduły 1-4) – 77 h dydaktycznych plus przerwy
 • Zajęcia odbywają się w godzinach
  • 9:00-17:00

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeniowo-terapeutycznej, aby poprzez własne doświadczenia poznać i zrozumieć tę formę pracy.

 • Wybierz pasujący Ci termin oraz opcję zapłaty zaliczki lub pełnej kwoty za kurs i kliknij „Dodaj do koszyka”, a następnie przejdź do koszyka
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który wyświetli się po kliknięciu „Przejdź do płatności”
 • Zakończ procedurę zapisu klikając „Kupuję i płacę”
 • Wybierz płatność Blikiem lub szybkim przelewem – są to najszybsze formy, które gwarantują natychmiastową rezerwację miejsca na kursie
 • Jeśli wolisz tradycyjny przelew, wpłać 1000 zł zaliczki (lub pełną kwotę płatności za kurs) w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe:

SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE DAWID MARCINIAK SP. KOM. | Ul. POLARNA 3 | 53-018 WROCŁAW

mBank S.A. nr rachunku bankowego: 56 1140 2004 0000 3602 8317 9309

tytułem: Ustawienia systemoweimię i nazwisko kursanta, wybrana data kursu

Osoby zainteresowane szkoleniem z ustawień systemowych zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsca.

Wcześniejsza rezerwacja jest wyjątkowo ważna, gdyż:

 • O przyjęciu na kurs ustawień systemowych decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Ze względu na jakość kursu, ilość miejsc jest ograniczona!
 • Pełna opłata za kurs jest wymagana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Inni kursanci wybrali również:

Cena:

6600,00 

Certyfikat w języku obcym
 • Czas trwania: 8 dni / 77 godzin
 • Miejse: Wrocław
 • Spasja Anna Staszek
  Instruktor Anna Staszek
 • Dodatkowe informacje

  Kurs jest podzielony na cztery zjazdy:

  INTRO (dla chętnych) 21.09.2024

  1 zjazd 10-11.11.2024 | 2 zjazd 7-8.12.2024 | 3 zjazd 25-26.01.2025 | 4 zjazd 8-9.03.2025