Mariusz Łabęta

Mariusz Łabęta Spasja

Magister inżynier i mistrz bioenergoterapii. W latach 2003-2021 wykładowca bioenergoterapii w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. W latach 2012-2021 członek i wiceprzewodniczący Komisji Branżowej Bioenergoterapii i Radiestezji Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Absolwent między innymi Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Ukończył zawodowy kurs bioenergoterapii i uzyskał dyplom zawodowy wydany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Posiada III mistrzowski stopień terapii Reiki, ukończył kurs Metody Silvy oraz roczny kurs Tai-Chi Chuan w stylu Yang.

Uważa, że jego powinnością jest wykonywanie zawodu bioenergoterapeuty w sposób nie budzący kontrowersji, z wielką pokorą i szacunkiem dla chorych, w oparciu o rzetelną wiedzę dotyczącą tego co robi i pokazywanie im, że to oni są najważniejsi.

Uniwersalność stosowanej przez niego metody zaawansowanej bioenergoterapii opiera się, poza uzdolnieniami, na konkretnej technice pracy oraz dbałości o narzędzie pracy, którym sam jest. Dzięki połączeniu tych elementów oddziaływanie terapeutyczne jest skuteczne i zauważalne w obszarze fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, na poziomie uczuć i poziomie duchowym.

Mariusz Łabęta - Kursy w Centrum Spasja